STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80311 Phụ kiện máy tán sỏi Laser và dao mổ Laser TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1745/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Tập đoàn Y tế NMC Còn hiệu lực
25/08/2019

80312 Phụ kiện máy tán sỏi Laser và máy tán sỏi Laser công suất cao tích hợp máy bào mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 628/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần tập đoàn Y tế NMC Còn hiệu lực
01/02/2021

80313 Phụ kiện máy tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích và phụ kiện (Extracorporeal Shockware Lithotripter) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 281 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/10/2019

80314 Phụ kiện máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 295 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.P.V Còn hiệu lực
16/11/2019

80315 Phụ kiện máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 094-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
27/08/2019

80316 Phụ kiện máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 097-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

80317 Phụ kiện máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 107 Công ty TNHH Thiết bị y tế Anh Khôi Còn hiệu lực
16/03/2020

80318 Phụ kiện máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0624PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Công ty tnhh thiết bị y tế DHT Còn hiệu lực
23/02/2021

80319 Phụ kiện máy thở, mê thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019015/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

80320 Phụ kiện máy trị liệu suy tĩnh mạch EndoPress 442 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN012a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019