STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80341 Ống ngoài trocar có rãnh cố định đa dụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-329-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
18/06/2019

80342 Ống ngoài trocar có rãnh cố định đa dụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-277-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
26/08/2021

80343 Ống ngoài trocar phẫu thuật lồng ngực với nòng trong đầu tròn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-725-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

80344 Ống nhỏ giọt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 91/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHh trang thiết bị y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
06/10/2019

80345 Ống nhỏ giọt bằng thủy tinh có chia liều phân vạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA001/170000073/ PCBPL-BYT (Natura) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATURA Còn hiệu lực
22/12/2019

80346 Ống nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 178-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
15/02/2020

80347 Ống nhựa 5 trong 1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 41/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019

80348 Ống nhựa lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210781 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
06/10/2021

80349 Ống nhựa lấy máu chân không TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220218-01.SM/BPL Còn hiệu lực
18/02/2022

80350 Ống nhựa lấy máu chân không chứa chất chống đông citrate TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220425-01.SM/BPL Còn hiệu lực
25/04/2022