STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80351 Stent kim loại tá tràng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MTV CVS MEDICAL 03/MEDIWOOD/CVS Còn hiệu lực
04/11/2022

80352 Stent kim loại tá tràng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-52/PLTTBYT Còn hiệu lực
09/12/2022

80353 Stent kim loại thực quản TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 396-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
16/12/2021

80354 Stent kim loại thực quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK 2022.02/BPL-LEMEDTEK Còn hiệu lực
20/04/2022

80355 Stent kim loại thực quản TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MTV CVS MEDICAL 04/MEDIWOOD/CVS Còn hiệu lực
25/10/2022

80356 Stent kim loại thực quản phủ bán phần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

80357 Stent kim loại thực quản phủ toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

80358 Stent kim loại đại tràng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

80359 Stent kim loại đại tràng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0037/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/02/2021

80360 Stent kim loại đại tràng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2021.02/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
23/03/2021