STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80351 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ALC VIỆT NAM 14122023ALC Còn hiệu lực
14/12/2023

80352 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 17/2023 CV-PBA Còn hiệu lực
22/12/2023

80353 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 201223-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2023

80354 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BNL BNL/PL/Sternmed/28122023 Còn hiệu lực
28/12/2023

80355 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 281223PL/ECONET/MONITOR Còn hiệu lực
28/12/2023

80356 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 09/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
08/01/2024

80357 MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG 01-2024/PLNT Còn hiệu lực
16/01/2024

80358 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0924/QRA Còn hiệu lực
28/02/2024

80359 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 53/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/03/2024

80360 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 01/2024/PL-MTVVIETLIEN Còn hiệu lực
28/03/2024