STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80361 Máy theo dõi bão hòa Oxy trong máu, mô và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED1220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/01/2021

80362 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 04/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - khoa học kỹ thuật Minh Duy Còn hiệu lực
05/06/2019

80363 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 39/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - khoa học kỹ thuật Minh Duy Còn hiệu lực
04/10/2021

80364 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ 210520-0005 Còn hiệu lực
30/09/2022

80365 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1604MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
08/06/2019

80366 MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM 01-2019/TN-UTAS/170000021/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT THIÊN NAM Còn hiệu lực
24/07/2019

80367 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VH007/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Còn hiệu lực
20/12/2019

80368 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 89-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

80369 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 88/170000044/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

80370 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1922 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
02/07/2019