STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80361 Stent kim loại đường mật không phủ bọc can thiệp qua nội soi (ống thẳng) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 030-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
19/05/2021

80362 Stent kim loại đường mật phủ bán phần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

80363 Stent lấy huyết khối mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 05-2021DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
22/02/2021

80364 Stent mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED1121 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
24/11/2021

80365 Stent mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Taewoong02-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/11/2022

80366 Stent mạch máu ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190953 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Còn hiệu lực
03/10/2019

80367 Stent mạch máu ngoại biên tự bung bằng chất liệu Nitinol TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 317-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
02/11/2021

80368 Stent mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181379 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ TÂM VIỆT Còn hiệu lực
23/11/2020

80369 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181181 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
16/07/2020

80370 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181302 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
28/09/2020