STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80371 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-072023/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/02/2023

80372 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ DUY HƯNG 31/01/23/DN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/02/2023

80373 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 65/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/02/2023

80374 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 18-HM/CHISON Còn hiệu lực
04/03/2023

80375 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 002 - 2023/AV Đã thu hồi
27/04/2023

80376 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 003 - 2023/AV Còn hiệu lực
27/04/2023

80377 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA 0405/2023/PL-MGSA02 Còn hiệu lực
04/05/2023

80378 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/STERNMED-VN/VBPL Còn hiệu lực
21/06/2023

80379 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUANG MINH QM-012023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2023

80380 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 0908/2023/V6 Còn hiệu lực
09/08/2023