STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80401 Máy trợ thở áp lực dương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 21072023/BPL-DD Còn hiệu lực
21/07/2023

80402 Máy trợ thở áp lực dương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 05042023/BPL-DD Đã thu hồi
05/04/2023

80403 Máy trợ thở áp lực dương liên tục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI VTHY02-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt-Thái tại Hưng Yên Đã thu hồi
19/01/2021

80404 Máy trợ thở BIPAP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 24/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
27/08/2021

80405 Máy trợ thở Bipap TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 10/2023 Còn hiệu lực
18/08/2023

80406 Máy trợ thở Bipap TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 10/2023 Đã thu hồi
11/05/2023

80407 Máy trợ thở BPAP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 06-PL-AL Còn hiệu lực
28/04/2022

80408 Máy trợ thở BPAP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC 01/2024 Còn hiệu lực
08/01/2024

80409 Máy trợ thở cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 01 - ASIA ACTUAL/2023 Còn hiệu lực
15/03/2023

80410 Máy trợ thở CPAP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180004 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT Còn hiệu lực
08/03/2021