STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80431 Máy trộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0806-09/2023/STECHPL Còn hiệu lực
08/06/2023

80432 Máy trộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 484/2018/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đã thu hồi
20/10/2020

80433 Máy trộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0108-01/2022/STECHPL Đã thu hồi
10/08/2022

80434 Máy trộn dịch dùng cho thận nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 14/FMEAG-PL Còn hiệu lực
19/12/2023

80435 Máy trộn dịch dùng cho thận nhân tạo và phụ kiện kèm theo bao gồm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180900-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2023

80436 Máy trộn khí dòng cao TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3980-5 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Thành An Còn hiệu lực
11/11/2021

80437 Máy trộn nhộng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 268/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
18/01/2021

80438 Máy trộn silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 827-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

80439 Máy trộn tế bào gốc với chất bảo quản và rã đông tự động Smart-Max TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1261/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐA KHOA Còn hiệu lực
22/09/2021

80440 Máy trộn vật liệu nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 197/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021