STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80441 Máy đo huyết áp tự động và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2059 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
31/12/2020

80442 Máy đo huyết áp tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200716-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG Còn hiệu lực
19/11/2020

80443 Máy đo huyết áp tự động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23072203/MP-BPL Còn hiệu lực
22/07/2023

80444 Máy đo huyết áp tự động và phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 188A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC Còn hiệu lực
04/03/2021

80445 Máy đo huyết áp tự động để bàn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2022-06/HL-PCBPL/BP868F Còn hiệu lực
11/06/2022

80446 Máy đo huyết áp tự động để bàn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC SỨC KHOẺ VIỆT NAM 2302.23/KQPL-MEDID Còn hiệu lực
03/03/2023

80447 Máy đo huyết áp tự động để bàn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ 210-2023/PLBTYT-DD Còn hiệu lực
23/08/2023

80448 Máy đo huyết áp tự động để bàn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2022-04/HL-PCBPL Đã thu hồi
10/06/2022

80449 Máy đo huyết áp và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190813 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
14/10/2019

80450 Máy đo huyết áp và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200656 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/11/2020