STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80451 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0009722/QRA Còn hiệu lực
01/12/2022

80452 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021688/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

80453 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 10/22/PL-VT Còn hiệu lực
26/12/2022

80454 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KDN 004/KDN Còn hiệu lực
07/03/2023

80455 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 544-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

80456 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 01082021-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

80457 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
14/06/2023

80458 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
14/06/2023

80459 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
14/06/2023

80460 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
14/06/2023