STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80461 Sinh phẩm y tế dùng trong chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 107/2022/NA-PL Còn hiệu lực
19/10/2022

80462 Sinh phẩm y tế dùng trong chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 107/2022/NA-PL Còn hiệu lực
19/10/2022

80463 Sinh phẩm định tính phát hiện kháng thể HIV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 36HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
02/06/2020

80464 Sinh phẩm định tính phát hiện kháng thể kháng HBsAg trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 38HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
02/06/2020

80465 Sinh phẩm định tính phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 37HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
02/06/2020

80466 Sinh phẩm định tính xác định sự có mặt của kháng nguyên D (RH1) trên bề mặt hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 47HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
05/06/2020

80467 SinuFresh Kids TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1064/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
23/12/2019

80468 SINUFRESH PLUS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 641/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
29/06/2020

80469 Siro ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 885/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG Còn hiệu lực
07/12/2019

80470 Siro ho TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 46-2022/VPC Còn hiệu lực
24/02/2022