STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80491 Máy và phụ kiện đo nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu, mô. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1728/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
13/11/2020

80492 Máy và phụ kiện đo nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu, nồng độ CO2 cuối kì thở ra (EtCO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 266/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
17/03/2020

80493 Máy và phụ kiện đo nồng độ, cồn và dòng khí oxy thở vào TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 271/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
19/03/2020

80494 Máy và phụ kiện đo nồng độ, cồn và dòng khí oxy thở vào TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 786/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Y Tế Định Giang Còn hiệu lực
27/07/2020

80495 Máy và phụ kiện đo nồng độ, cồn và dòng khí oxy thở vào TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1728/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
13/11/2020

80496 Máy vận chuyển thận LifePort TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOBAL 002 PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/07/2023

80497 Máy vật lí trị liệu Q800 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 515.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SỨC KHỎE HÀN VIỆT Còn hiệu lực
01/10/2020

80498 Máy vật lý trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181677 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý Còn hiệu lực
20/08/2019

80499 Máy Vật lý trị liệu (Bó thuốc – Điện xung – Laser trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 581/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨ LONG Còn hiệu lực
05/05/2021

80500 Máy vật lý trị liệu bằng ánh sáng hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 179/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023