STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80501 Máy truyền máu hoàn hồi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 065-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
06/09/2019

80502 Máy từ rung nhiệt trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 841/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/07/2020

80503 Máy từ rung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 2208-1/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/11/2023

80504 Máy từ tính và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ INVENKEY Số: 19102022 Còn hiệu lực
26/10/2022

80505 máy từ trường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD 17102023 Còn hiệu lực
17/10/2023

80506 Máy từ trường cục bộ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 204-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
28/10/2020

80507 Máy từ trường siêu dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL24 Còn hiệu lực
29/03/2022

80508 Máy từ trường siêu dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED remedhdm Còn hiệu lực
29/11/2023

80509 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 139/20/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công Nghệ Mas Còn hiệu lực
22/09/2020

80510 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200612 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/10/2020