STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80501 Sodium Chloride 0.9% Irrigation Solution 1000ml TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1792/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm Châu Á Thái Bình Dương Còn hiệu lực
05/10/2019

80502 Sodium Chloride 0.9% Irrigation Solution 500ml TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1792/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm Châu Á Thái Bình Dương Còn hiệu lực
05/10/2019

80503 Sofnolime TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO 202204261 Còn hiệu lực
27/04/2022

80504 Soft Denudation Tip TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA027/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

80505 Soft Denudation Tip TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3452 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
03/11/2020

80506 Soft Prep TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
18/03/2020

80507 Sợi cáp laser LightTrail sử dụng nhiều lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 152A-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
21/08/2020

80508 Sợi laser điều trị rò hậu môn sử dụng 3 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PV002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
06/10/2019

80509 Sợi laser điều trị rò hậu môn sử dụng 3 lần/ FiLaC® Fistula Probe, IC, A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PV002a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
06/10/2019

80510 Sơi laser điều trị suy tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 0220DC-MEDFIBERS /170000095/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Còn hiệu lực
02/03/2020