STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80521 Máy đo lưu lượng dòng máu bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 32.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
07/08/2019

80522 Máy đo lưu lượng dòng máu bằng sóng siêu âm (HT3XX) và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 07.19/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
13/02/2020

80523 Máy đo lưu lượng dòng máu bằng sóng siêu âm. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 32.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
14/10/2019

80524 Máy đo mẫn cảm da với tia tử ngoại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3863 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Viện Nghiên cứu sức khỏe và Môi trường Việt Còn hiệu lực
21/06/2021

80525 Máy đo mẫn cảm da với tia tử ngoại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3863S4/6/2021 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Viện Nghiên cứu sức khỏe và Môi trường Việt Còn hiệu lực
22/06/2021

80526 Máy đo mắt đa chức năng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 013/MT-KQPLTTBYT/2019 CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Còn hiệu lực
13/10/2021

80527 Máy đo ngưng tập, phân tích chức năng tiểu cầu và linh kiện, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L 01-2023/A.V.L-PL Còn hiệu lực
03/03/2023

80528 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 70/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
15/07/2019

80529 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018325/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Còn hiệu lực
07/11/2019

80530 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 206/170000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiên Trường Còn hiệu lực
14/10/2021