STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80531 Máy siêu âm nhãn khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 03/PLTTBYT-LLD Còn hiệu lực
22/11/2023

80532 Máy siêu âm nhãn khoa và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY PL05/03-2022/AHM Còn hiệu lực
16/05/2022

80533 Máy siêu âm nhãn khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 011KV/170000058/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh Đã thu hồi
18/01/2021

80534 Máy siêu âm nhũ tự động 3D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 147/170000044/CBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

80535 Máy siêu âm tổng quát và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 010KV/170000058/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh Đã thu hồi
18/01/2021

80536 Máy siêu âm trắng đen xách tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6812021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/07/2022

80537 Máy siêu âm trắng đen xách tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 13/2022/MINDRAY-TTBYT Đã thu hồi
26/05/2023

80538 Máy siêu âm trắng đen xách tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 13/2022/MINDRAY-TTBYT Còn hiệu lực
30/05/2023

80539 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
27/08/2020

80540 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200526 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2020