STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80541 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 16/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

80542 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019018/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/07/2019

80543 Máy theo dõi bệnh nhân và các phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2442/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ Còn hiệu lực
27/11/2021

80544 Máy theo dõi bệnh nhân và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210743-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
05/01/2022

80545 Máy theo dõi bệnh nhân và dụng cụ phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/1311/MERAT-2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
16/11/2019

80546 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 151/170000044/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

80547 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 629-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
08/07/2019

80548 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 628-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Còn hiệu lực
08/07/2019

80549 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 46/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

80550 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 39/2018/180000013/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DEL TECH Còn hiệu lực
15/07/2019