STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80541 Sonde dạ dày PVC TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 31/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
03/11/2021

80542 Sonde dạ dày silicon/ Silicon stomach (gastric) tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02121218 Công ty TNHH Sáng tạo Quốc tế Lotus Còn hiệu lực
22/08/2019

80543 Sonde dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 53/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/04/2022

80544 Sonde dẫn lưu tụy mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00087-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
03/03/2021

80545 Sonde foley TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019200/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/11/2020

80546 Sonde foley các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 04/2022/BYT-CCHNPL Đã thu hồi
28/03/2022

80547 Sonde foley (ống thông tiểu) các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 05/2022/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
25/11/2022

80548 Sonde foley 2 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018182 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
19/07/2019

80549 Sonde foley 2 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020663/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2020

80550 Sonde foley 2 nhánh (kích cỡ: 8, 12, 14, 16, 18, 20) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018398 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
07/11/2019