STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80561 Máy đo nhịp tim và nồng độ oxy TTBYT Loại C CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH 02/2022-BJC/TA-PL Còn hiệu lực
25/03/2022

80562 Máy đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018227 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
19/07/2019

80563 Máy đo nhịp tim và nồng độ Oxy Maxcare Max104 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 261/BJC-2021/190000011/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An tại Bắc Ninh Còn hiệu lực
30/11/2021

80564 Máy đo niệu dòng đồ TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 51/170000001/PCBPL-BYT (2020) Còn hiệu lực
10/05/2022

80565 Máy đo niệu dòng đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2536A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022

80566 Máy đo niệu dòng đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN 01/2022/TH AN Còn hiệu lực
23/08/2022

80567 Máy đo niệu dòng đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN 02/2022/TH AN Còn hiệu lực
23/08/2022

80568 Máy đo Niệu dòng đồ (Uroflowmeter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018575 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
24/10/2019

80569 Máy đo niệu động học TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 48/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

80570 Máy đo niệu động học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2535A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022