STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80601 Thiết bị đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 08/2022/ĐTP Còn hiệu lực
22/08/2022

80602 Thiết bị đẩy dưỡng chất qua da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1070/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học Công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
22/12/2021

80603 Thiết bị đẩy dưỡng chất qua da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HTP 01222022 Còn hiệu lực
25/02/2022

80604 Thiết bị đẩy dưỡng chất qua da theo cơ chế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 23042022 Còn hiệu lực
29/04/2022

80605 Thiết bị đếm tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 98-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
27/06/2019

80606 Thiết bị đeo tay đo độ bão hòa oxi trong máu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2071/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Còn hiệu lực
01/02/2021

80607 Thiết bị điện châm + phụ kiện: dây điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 322-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
24/06/2019

80608 Thiết bị điện trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2607MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
28/06/2019

80609 Thiết bị điện trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
03/08/2020

80610 Thiết bị điện trị liệu đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2456/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V 2 U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2021