STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80611 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DNN VIỆT NAM 02-DNN/CONTEC Còn hiệu lực
08/03/2024

80612 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 23-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
05/08/2021

80613 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 102-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
28/12/2021

80614 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 103-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
28/12/2021

80615 Máy theo dõi sản khoa (kèm phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3592 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
05/04/2021

80616 Máy theo dõi sản khoa & phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 152/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

80617 MÁY THEO DÕI SẢN KHOA (Kèm phụ kiện tiêu chuẩn) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 183/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/01/2022

80618 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 14/PLYV Còn hiệu lực
13/12/2023

80619 Máy theo dõi sản khoa kèm phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2710 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
20/08/2019

80620 Máy theo dõi sản khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019018/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/07/2019