STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80641 Máy siêu âm doppler xuyên sọ (Máy đo lưu huyết não) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 07/203/AN Còn hiệu lực
09/02/2023

80642 Máy siêu âm doppler xuyên sọ (Máy đo lưu huyết não) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 07/2023/AN Còn hiệu lực
25/10/2023

80643 Máy siêu âm Dopplerr kèm phụ kiện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3068 PL Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Thành An Còn hiệu lực
19/12/2019

80644 Máy siêu âm dùng cho phẫu thuật (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181915 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BK MEDICAL Còn hiệu lực
15/11/2021

80645 Máy siêu âm hội tụ TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 667.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Còn hiệu lực
31/12/2021

80646 Máy siêu âm kèm phụ kiện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2711 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
20/08/2019

80647 MÁY SIÊU ÂM KÈM PHỤ KIỆN TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2922 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

80648 MÁY SIÊU ÂM KÈM PHỤ KIỆN TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2923 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

80649 Máy siêu âm kèm phụ kiện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3751 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
05/06/2021

80650 Máy siêu âm kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONOU 01/2024/PL-SONOU Còn hiệu lực
04/03/2024