STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80651 Máy sinh thiết vú chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SCP 02/2024/PLTTBYT-SCP Còn hiệu lực
11/06/2024

80652 Máy sinh trắc quang đa chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 45/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

80653 Máy Skin5 (Bao gồm: - Thân máy - Chân máy - 5 tay cầm điều trị - Dây nguồn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0018-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÂU ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
07/04/2020

80654 Máy Smartrion-Q TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 148-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÂU ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
10/04/2020

80655 Máy sốc tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2012/170000123/PCBPL-BYT công ty TNHH Đầu Tư công nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
29/06/2019

80656 Máy sốc tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1927 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
02/07/2019

80657 Máy sốc tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 26/2018/180000013/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DEL TECH Còn hiệu lực
15/07/2019

80658 Máy sốc tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 62-19/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
30/07/2019

80659 Máy sốc tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 200919MP/1700000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
20/09/2019

80660 Máy sốc tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021369/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
25/08/2021