STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80651 Phụ tùng bóng bóp giúp thở TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 101-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH C.P.V Còn hiệu lực
02/07/2019

80652 Phụ tùng cho hệ thống điều phối hơi thở chủ động ELEKTA (Bộ lọc hơi thở -ABC Mouthpiece filter kit) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019597/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT Còn hiệu lực
15/10/2020

80653 Phụ tùng dùng cho máy cắt đốt, phòng mổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV004b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80654 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV006-1/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80655 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV019/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80656 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV034/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80657 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
18/07/2019

80658 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 003/2022/PCBPL/CPV-HERSILL Còn hiệu lực
24/08/2022

80659 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 004/PCBPL/CPV-HERSILL Còn hiệu lực
02/03/2023

80660 Phụ tùng hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV031/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019