STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80671 Que chọc dịch lồng ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190787-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
05/07/2021

80672 Que chọc dò thăm khám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0169/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE ĐẠI THỌ Còn hiệu lực
18/09/2021

80673 Que dẫn đường cho nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 0008.2022PL-TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2022

80674 Que dẫn đường cho nội khí quản các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 006.2022PL-TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

80675 Que gạc theo tiêu chuẩn vàng để làm sạch vết thương cơ học Debrisorb Lolly TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

80676 Que gắn miếng ghép đĩa đệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/673 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

80677 Que gỗ quấn gòn 150mm, tiệt trùng rời trong ống nghiệm nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

80678 Que gỗ quấn gòn vi sinh 150 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

80679 Que gỗ quấn gòn vi sinh dài150 mm, tiệt trùng rời, TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

80680 Que gòn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 91/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHh trang thiết bị y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
06/10/2019