STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80671 Thiết bị quyét đĩa phim kỹ thuật số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191472 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN Còn hiệu lực
05/02/2020

80672 Thiết bị RF phẫu thuật điện (Electrosurgical RF) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/2712/MERAT-2019 Văn phòng đại diện Arthrex Singapore, PTE. LTD. Tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
08/01/2020

80673 Thiết bị Robolex Plus, thiết bị thẩm mỹ, săn chắc mặt và cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MY A INTERNATIONAL 01/VBPL-MAI Còn hiệu lực
19/09/2022

80674 Thiết bị Robolex Plus, thiết bị thẩm mỹ, săn chắc mặt và cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2776A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/09/2022

80675 Thiết bị rửa ổ khớp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 007/CMD/0919-REV2 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

80676 Thiết bị rửa ổ khớp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 008/DA-CMD/22 Còn hiệu lực
24/06/2022

80677 Thiết bị rửa tay phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 66/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KOREA LEADERS Đã thu hồi
03/08/2019

80678 Thiết bị rửa tay phẫu thuật viên 1 người TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6762021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2022

80679 Thiết bị rửa tay phẫu thuật viên 2 người TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6762021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2022

80680 Thiết bị rửa tay phòng mổ 1 vòi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 477/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/07/2021