STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80681 Máy đo nhanh chỉ số sinh tồn và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210702-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

80682 Máy đo nhanh chỉ số sinh tồn và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210702 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị và Hóa chất Thăng Long Đã thu hồi
14/10/2021

80683 Máy đo nhĩ lượng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2296 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG Còn hiệu lực
09/07/2019

80684 Máy đo nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0011-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/10/2019

80685 Máy đo nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 928/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/12/2019

80686 Máy đo nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 808/180000028/ PCBPL-BYT Công ty TNHH I-Biomed Việt Nam Còn hiệu lực
09/12/2019

80687 Máy đo Nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00203/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Còn hiệu lực
22/07/2021

80688 Máy đo Nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00120/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Còn hiệu lực
22/07/2021

80689 Máy đo nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 07-2022/KQPL Còn hiệu lực
10/08/2022

80690 Máy đo nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 03-2022/KQPL Còn hiệu lực
11/08/2022