STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80681 Máy theo dõi huyết áp tự động (Holter theo dõi huyết áp di động 24 giờ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0053/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/02/2021

80682 Máy theo dõi huyết áp tự động (Máy theo dõi huyết áp di động 24 giờ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 080823/PCBPL-VT Còn hiệu lực
08/08/2023

80683 Máy theo dõi huyết áp tự động (Máy theo dõi huyết áp tự động dùng cho tim gắng sức và tập luyện) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0053/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/02/2021

80684 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 923/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2020

80685 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 923/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2020

80686 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200549 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
01/09/2020

80687 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210986-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Mega Lifesciences Việt Nam Còn hiệu lực
05/01/2022

80688 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 28022023/PL-HDG Còn hiệu lực
10/03/2023

80689 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1822/DMED/BPL Còn hiệu lực
01/03/2023

80690 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG PZ23.040/PCBPL Còn hiệu lực
24/04/2023