STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80721 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 255/J-one-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/11/2021

80722 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 07/2022-J-One/PĐ-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

80723 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 07/2022-J-One/PĐ-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

80724 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 09042018-02/VT/PL Còn hiệu lực
17/11/2022

80725 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH C.P.V 02/PCBPL/CPV-APELEM Còn hiệu lực
23/10/2023

80726 Máy đo loãng xương toàn thân Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 09042018-024/T/PL Đã thu hồi
17/11/2022

80727 Máy đo loãng xương và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1855/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.P.V Còn hiệu lực
30/12/2020

80728 Máy đo loãng xương và phụ kiên đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 698/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
07/05/2021

80729 Máy đo loãng xương và phụ tùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV016/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80730 Máy đo loãng xương và phụ tùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV030/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019