STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80731 Túi chườm ngải nhung Nguyên Thảo TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 164.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ NGA Còn hiệu lực
04/06/2020

80732 Túi chườm nóng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 219-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Còn hiệu lực
22/07/2019

80733 Túi chườm nóng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191567 –ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Còn hiệu lực
23/12/2019

80734 Túi chườm nóng lạnh TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1382CL20/12/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Đã thu hồi
02/10/2020

80735 Túi chườm nóng lạnh TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1382 CL20/12/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Còn hiệu lực
08/10/2020

80736 Túi chườm nóng lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC 20220506/PL-SBC/PCBPL Còn hiệu lực
10/05/2022

80737 Túi chườm nóng lạnh (Hot/ Cold Gel) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 324-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Gas Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

80738 TÚI CHƯỜM NÓNG, LẠNH (ĐA NĂNG) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 180000592/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
05/03/2021

80739 Túi chườm nóng/ lạnh (Hot/ cold Gel) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 054-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Gas Việt Nam Còn hiệu lực
22/03/2021

80740 Túi chườm nóng/ lạnh (Hot/cold Gel) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM 01.08/2022/GVN Còn hiệu lực
18/08/2022