STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80741 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 001-XV/2018/17000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Và Xây Dựng Gia Quân Còn hiệu lực
11/09/2019

80742 Máy đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 179-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CPĐT TTBYT HUỲNH NGỌC Còn hiệu lực
29/06/2021

80743 Máy đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 48821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Còn hiệu lực
07/08/2021

80744 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM Đã thu hồi
09/08/2021

80745 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1262/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO Còn hiệu lực
09/08/2021

80746 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 53221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM Còn hiệu lực
10/08/2021

80747 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 55221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/08/2021

80748 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 8821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LINH NGA Còn hiệu lực
18/08/2021

80749 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1506/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
06/09/2021

80750 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3973-2 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
07/09/2021