STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80741 Túi hấp tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1036/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO Còn hiệu lực
06/07/2021

80742 Túi hấp tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT PL/06 Còn hiệu lực
26/05/2022

80743 Túi hấp tiệt trùng (dạng cuộn) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1036/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO Còn hiệu lực
06/07/2021

80744 Túi hấp tiệt trùng các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 85/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
29/12/2021

80745 Túi hấp tiệt trùng có dán niêm phong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 81/CV-FT Còn hiệu lực
03/06/2022

80746 Túi hấp tiệt trùng dạng cuộn dẹt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 413/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
23/08/2021

80747 Túi hấp tiệt trùng dạng cuộn dẹt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 278/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

80748 Túi hấp tiệt trùng dạng cuộn phồng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 413/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
23/08/2021

80749 Túi hấp tiệt trùng dạng cuộn phồng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 278/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

80750 Túi hấp tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018417 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Còn hiệu lực
31/10/2019