STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80751 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2890A/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/12/2022

80752 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT 06/TP-PL Còn hiệu lực
15/03/2023

80753 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-1005PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
13/05/2023

80754 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 20/2023/PL-AN Còn hiệu lực
11/08/2023

80755 MÁY SOI CỔ TỬ CUNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG 170823/TLKN Còn hiệu lực
17/08/2023

80756 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HUY 16/2022VP/QH-PL Đã thu hồi
11/09/2023

80757 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH 20230922/CBPL-BM Còn hiệu lực
22/09/2023

80758 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HOÀN MỸ 02/HM-PL Còn hiệu lực
25/10/2023

80759 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 291223PL/LUTECH SCTC Còn hiệu lực
29/12/2023

80760 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ÁNH NGỌC 05/ANMED-PL/24 Còn hiệu lực
29/05/2024