STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80751 Sứ nha khoa dạng bột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 1003-1/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
10/03/2022

80752 Sứ nha khoa khoa không kim loại Zirconia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191396 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
18/12/2019

80753 Sứ răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 09220717 Công ty TNHH Thiết bị Y tế MEDENT (MEDENT CO., LTD) Còn hiệu lực
02/08/2019

80754 Sứ răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01210718 Công ty TNHH Thiết bị Y tế MEDENT Còn hiệu lực
26/08/2019

80755 Sứ răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1419/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent Còn hiệu lực
17/05/2021

80756 Sứ răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1336/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

80757 Sứ thủy tinh nha khoa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2793PL Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nha Phúc Đăng Còn hiệu lực
22/12/2019

80758 Sứ đắp răng giả và dung dịch trộn sứ đắp răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 012-2022/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/07/2022

80759 Sữa rửa mặt thảo dược TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2985L CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
10/12/2019

80760 Sữa tắm gội trẻ em ANLA TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3019 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA Còn hiệu lực
22/12/2019