STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80751 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3431 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Còn hiệu lực
13/05/2020

80752 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3431 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Còn hiệu lực
13/05/2020

80753 Túi cuộn Tyvek TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2541-7 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Bách Việt Còn hiệu lực
21/12/2019

80754 Túi dẫn lưu chứa dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191293 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUY THÔNG Còn hiệu lực
20/03/2020

80755 Túi dẫn lưu chứa nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 018-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
16/09/2019

80756 Túi dẫn lưu dịch có Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 045 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
11/07/2019

80757 Túi dẫn lưu dịch có Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 030 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
23/07/2019

80758 Túi dẫn lưu niệu Draina S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 9/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
17/06/2019

80759 Túi dẫn lưu niệu Flexima Uro Silk TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 16/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2019

80760 Túi dẫn lưu niệu quản ra da 2 mảnh Flexima 3S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 12/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
08/06/2020