STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80771 Ống nội khí quản lò xo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 24/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
11/11/2019

80772 Ống nội khí quản lò xo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-086REV04/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
27/10/2021

80773 Ống nội khí quản lò xo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-009/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/01/2022

80774 Ống nội khí quản lò xo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0015-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

80775 Ống nội khí quản lò xo có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2020

80776 Ống nội khí quản lò xo có bóng dùng 1 lần (từ số 3.0 đến 10.0) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 831PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH. Còn hiệu lực
27/08/2020

80777 Ống nội khí quản lò xo cỡ từ 4.5 đến 8.5 Intersurgical TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
19/10/2021

80778 Ống nội khí quản lò xo Easyseal Reny có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 0002.2022PL-TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2022

80779 Ống nội khí quản lò xo EasySeal Reny có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 002.2022PL-TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

80780 Ống nội khí quản Phổi trái/Phổi phải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 436/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
02/07/2020