STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80771 Súng bắn xi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 161/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Còn hiệu lực
05/03/2021

80772 Súng bắn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190228.1-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LONG GIANG Còn hiệu lực
14/10/2019

80773 Súng bơm áp lực đẩy xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/461 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

80774 Súng bơm Thủy tinh thể TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20180041 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THN VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/12/2019

80775 Súng bơm thủy tinh thể TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181913 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG Còn hiệu lực
15/11/2021

80776 Súng bơm xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 819- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Ninh Còn hiệu lực
21/02/2021

80777 Súng bơm xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 13.2022/PALAMIX Còn hiệu lực
23/02/2022

80778 Súng bơm xi măng (không Trocal) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 20/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Và Sản Xuất Việt Tường Còn hiệu lực
02/06/2019

80779 Súng bơm xi măng PALAMIX TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 417PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
11/02/2020

80780 Súng bơm xi măng sinh học kèm dụng cụ đưa xi măng vào thân đốt - KYPHON® Cement Delivery System TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 126/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019