STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80781 Súng phun bột lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1762/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Còn hiệu lực
30/10/2020

80782 Súng phun bột lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 198/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Còn hiệu lực
25/02/2021

80783 Súng rửa dụng cụ (Air/water spray gun) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018071 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Còn hiệu lực
20/12/2019

80784 Súng sinh thiết mô mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211009-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ IPS Còn hiệu lực
06/01/2022

80785 Súng sinh thiết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 050 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
09/07/2019

80786 Súng sinh thiết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 001 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
12/09/2019

80787 Súng sinh thiết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018692 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỲNH NGHI Còn hiệu lực
26/11/2019

80788 Súng sinh thiết TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 100/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

80789 Súng sinh thiết dùng nhiều lần TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3451PL-TTDV Cty TNHH Thông Minh Hoàng Hà Còn hiệu lực
02/10/2020

80790 Súng sinh thiết mô mềm ACECUT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1104 - ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
25/11/2019