STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80791 Máy theo dõi tình trạng bệnh nhân đa thông số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2601A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

80792 Máy theo dõi đa thông số (Huyết áp , đường huyết, SPO2) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 1621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Còn hiệu lực
02/07/2021

80793 Máy theo dõi điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 367-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế- Khoa Học Kĩ Thuật Minh Duy Còn hiệu lực
22/08/2019

80794 MÁY THEO DÕI ĐIỆN TIM TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 823 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
06/12/2019

80795 MÁY THEO DÕI ĐIỆN TIM TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 823/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

80796 Máy theo dõi điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL. Còn hiệu lực
19/09/2023

80797 Máy theo dõi điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 12/TT/2023 Còn hiệu lực
28/12/2023

80798 Máy theo dõi điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 14/TT/2023 Còn hiệu lực
29/12/2023

80799 Máy theo dõi điện tim gắng sức không dây TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2117/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
13/12/2021

80800 Máy theo dõi điện tim và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 631-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019