STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80791 Súng sinh thiết mô mềm sử dụng nhiều lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210658-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Đã thu hồi
16/08/2021

80792 Súng thắt tĩnh mạch thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2193/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
11/10/2021

80793 Súng đẩy xi măng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004/170000073/ PCBPL-BYT (cty tâm Thy) CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
19/12/2019

80794 Súng đưa dưỡng chất vào trong da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191366 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẤT HỨA Còn hiệu lực
22/11/2019

80795 Suprapubic catheter set TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 51/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
09/12/2020

80796 SUREFUSER+ Bộ tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 28/1012/170000102/PCBPL-BYT/2018 Văn Phòng Đại Diện Nipro Sales (Thailand) Company Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
28/09/2019

80797 SUREFUSER+ PCA SET With Variable Flow Regulator Bộ tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động có PCA TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 28/1012/170000102/PCBPL-BYT/2018 Văn Phòng Đại Diện Nipro Sales (Thailand) Company Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
28/09/2019

80798 Surgical Drape - Bộ khăn phẫu thuật TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 235-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Qualtech Consulting Còn hiệu lực
25/06/2019

80799 Surgical Face Mask (Ear-Friendly Mask) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 04/2312/MERAT-2021 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG DU LỊCH BÁCH TÙNG Còn hiệu lực
31/12/2021

80800 Surgical Gown TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 345-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần giải pháp sức khỏe Vạn Khang Còn hiệu lực
02/11/2021