STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80811 Ống nội phế quản 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 004 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
19/08/2019

80812 Ống nội phế quản 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/128 Còn hiệu lực
08/07/2022

80813 Ống nội phế quản Uniblocker TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1170/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị và Công Nghệ Tân Đại Thành Còn hiệu lực
20/08/2020

80814 Ống nội phế quản Unibloker TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1170/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Đã thu hồi
02/07/2020

80815 Ống nội phế quản/Ống nội khí quản 2 nòng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 354-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Y tế Định Giang Còn hiệu lực
22/10/2020

80816 Ống nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 034/JMX/0821 Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
01/09/2021

80817 Ống nội soi TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 11-22/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
26/09/2022

80818 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MINH 13/10-2022 Còn hiệu lực
13/10/2022

80819 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ HÀ NỘI 01/2023/PL Còn hiệu lực
29/03/2023

80820 Ống nội soi bàng quang – thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 911/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/09/2021