STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80811 Máy đo nồng độ oxy trong máu xung đầu ngón tay TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3930-2 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/08/2021

80812 Máy đo nồng độ oxy trong máu xung đầu ngón tay TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3968-2 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2021

80813 Máy đo nồng độ oxy trong máu/ Fingertip pulse oximeter TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 573.21/180000026/PCBPL-BYT Michael Van Etteryk Còn hiệu lực
19/11/2021

80814 Máy đo nồng độ oxy và nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2888A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

80815 Máy đo nồng độ oxy xung đầu ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021283/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Còn hiệu lực
29/08/2021

80816 Máy đo nồng độ Spo2 dạng kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1348/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ - THẨM MỸ MEDICAL BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
02/08/2021

80817 Máy đo nồng độ Spo2 dạng kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1363/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BANGKOK Còn hiệu lực
05/08/2021

80818 Máy đo nồng độ Spo2 dạng kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2002/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BANGKOK Còn hiệu lực
17/09/2021

80819 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 150.1/2021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy Còn hiệu lực
06/08/2021

80820 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3242021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Giao nhận vận tải và Thương mại Quốc tế TNT Còn hiệu lực
14/08/2021