STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80811 Máy theo dõi huyết áp liên tục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL50 Còn hiệu lực
20/01/2022

80812 Máy theo dõi huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM MEDIWORLD 10042023/PCBPL-MEDIW Còn hiệu lực
10/04/2023

80813 Máy theo dõi huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM PL1-09082023-MDE Còn hiệu lực
11/08/2023

80814 Máy theo dõi huyết áp tự động (Holter theo dõi huyết áp di động 24 giờ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0053/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/02/2021

80815 Máy theo dõi huyết áp tự động (Máy theo dõi huyết áp di động 24 giờ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 080823/PCBPL-VT Còn hiệu lực
08/08/2023

80816 Máy theo dõi huyết áp tự động (Máy theo dõi huyết áp tự động dùng cho tim gắng sức và tập luyện) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0053/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/02/2021

80817 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 923/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2020

80818 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 923/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2020

80819 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200549 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
01/09/2020

80820 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210986-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Mega Lifesciences Việt Nam Còn hiệu lực
05/01/2022