STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80821 Tai nghe cho điện thế gợi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 03/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Đã thu hồi
04/02/2020

80822 Tai nghe cho điện thế gợi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 03/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
22/04/2020

80823 Tai nghe huyết áp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

80824 Tai nghe trợ thính Hearing Aid TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 474-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

80825 Tại phụ lục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 2106/2022/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/06/2022

80826 Take-apart Bip.Coagul. Forceps TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ TÍN VIỆT 01/2021/210000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2022

80827 Tấm lót thấm hút cho trẻ em BABY CARE MAT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ 02/2022-NK/HPMD Còn hiệu lực
11/06/2022

80828 Tấm bảo vệ miệng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 316-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
15/06/2020

80829 Tăm Bông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 89/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Đã thu hồi
04/03/2020

80830 Tăm bông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED1220 CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/01/2021