STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80821 Máy soi cặn nước tiểu tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-002-B Còn hiệu lực
22/09/2022

80822 Máy soi cặn nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 233/2022/NP-PL Còn hiệu lực
25/11/2022

80823 Máy soi cặn nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 262/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/12/2022

80824 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 0507 MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
05/06/2019

80825 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2803/MP/1700000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Đã thu hồi
05/06/2019

80826 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 13-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

80827 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 35-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

80828 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NH001/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nhị Hải Còn hiệu lực
15/07/2019

80829 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TP001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ DƯỢC PHẨM TIẾN PHÁT Còn hiệu lực
20/12/2019

80830 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 66-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019