STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80841 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3989-7 PL-TTDV Công ty TNHH thiết bị An Việt Còn hiệu lực
09/09/2021

80842 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3928-6 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Còn hiệu lực
13/10/2021

80843 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4011-9 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
21/10/2021

80844 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS 014.2021/PLTTBYT-IDICS Công ty cổ phần IDICS Còn hiệu lực
08/12/2021

80845 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 06/2022/KQPL-ABTLH Còn hiệu lực
22/03/2022

80846 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 06-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

80847 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 758/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

80848 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1989/170000077/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần hoá chất thiết bị Phòng thí nghiệm và Công nghệ Còn hiệu lực
24/05/2021

80849 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021209/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
08/07/2021

80850 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021302A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Còn hiệu lực
30/07/2021