STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80861 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1896/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/01/2022

80862 Tăm bông lấy mẫu Collection Swab TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2610/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Lifelabs Còn hiệu lực
07/10/2021

80863 Tăm bông lấy mẫu dịch họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 143/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT Còn hiệu lực
24/02/2021

80864 Tăm bông lấy mẫu dùng 1 lần TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 454.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/09/2021

80865 Tăm bông lấy mẫu dùng một lần -Disposable Specimen Collection Swab TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 388.21/180000026/PCBPL-BYT CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MQK Còn hiệu lực
28/08/2021

80866 Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 246.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SINH LONG Còn hiệu lực
04/08/2021

80867 Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 246.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SINH LONG Còn hiệu lực
04/08/2021

80868 Tăm bông lấy mẫu tỵ hầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 143/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT Còn hiệu lực
24/02/2021

80869 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CANARY VIỆT NAM 01/2022/ CANARY- TTBYT Còn hiệu lực
16/03/2022

80870 Tăm bông nâng tách mô trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT NAM 11/2022/PLTTBYT-SVN Còn hiệu lực
21/11/2022