STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80861 Máy đo nồng độ o xy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1165/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
21/07/2021

80862 Máy đo nồng độ Ô xy và nhịp tim trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0596PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Còn hiệu lực
16/10/2021

80863 Máy đo nồng độ oxi (Jumper Pulse Oximeter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 13321/210000003/PCBPL-BYT Bà Trần Thị Bích Đào Còn hiệu lực
27/09/2021

80864 Máy đo nồng độ oxi (Oximeter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 13621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM IN NO PHA Còn hiệu lực
28/09/2021

80865 Máy đo nồng độ oxi trong máu cảm biến đầu ngón tay SPo2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210985-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và đầu tư Gia Vũ Còn hiệu lực
05/01/2022

80866 Máy đo nồng độ oxi trong máu cảm biến đầu ngón tay SPo2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210987-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và đầu tư Gia Vũ Còn hiệu lực
05/01/2022

80867 Máy đo nồng độ oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1604MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
08/06/2019

80868 Máy đo nồng độ oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0080/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Đã thu hồi
23/07/2021

80869 Máy đo nồng độ oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0081/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Đã thu hồi
23/07/2021

80870 Máy đo nồng độ oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1291/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI THIÊN PHÚC Còn hiệu lực
09/08/2021