STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80861 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018248/3 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
14/10/2021

80862 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DMV-PL-082021-B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2021

80863 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 15/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/10/2022

80864 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 15/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/10/2022

80865 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 15/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/10/2022

80866 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 15/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/10/2022

80867 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 15/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/10/2022

80868 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0009222/QRA Còn hiệu lực
19/10/2022

80869 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KDN 003/KDN Còn hiệu lực
07/03/2023

80870 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN 05/2023-PLTTBYT-LC Còn hiệu lực
19/12/2023