STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80871 Tăm bông vô trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 63.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT AN PHÁT PHÁT Còn hiệu lực
23/12/2019

80872 Tăm bông vô trùng dùng lấy mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 226/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Tiếp vận Vĩnh Cát Còn hiệu lực
26/05/2020

80873 Tăm bông vô trùng dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1304/2021/180000028/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thành Thái Còn hiệu lực
18/08/2021

80874 Tăm bông vô trùng dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 10721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BRILITAS PHARMACEUTICALS Còn hiệu lực
06/09/2021

80875 Tăm bông vô trùng nam khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019396A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Còn hiệu lực
15/09/2021

80876 Tăm bông y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 122.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/05/2021

80877 Tấm bù da (bolus) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 30/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
25/04/2021

80878 Tấm bù mô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181062 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/05/2020

80879 Tấm cảm biến kỹ thuật số dùng cho máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATECH VIỆT NAM 023-20/170000152/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị - Công nghệ Hà Nội Còn hiệu lực
06/04/2020

80880 Tấm cảm biến nhận ảnh dùng cho hệ thống X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IMED 01/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022