STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80871 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3032 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019

80872 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2928 PL CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/12/2019

80873 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2929 PL CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/12/2019

80874 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1038/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIKOHEALTHCARE Còn hiệu lực
25/08/2020

80875 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2097/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE Còn hiệu lực
01/02/2021

80876 Máy siêu âm và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2208/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Còn hiệu lực
14/07/2021

80877 Máy siêu âm và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
30/07/2020

80878 Máy siêu âm và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 12.1/AV/ 180000017/PCBPL-BYT/18 Còn hiệu lực
02/06/2022

80879 Máy siêu âm xách tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2350A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

80880 Máy siêu âm xách tay TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 01/170000001/PCBPL-BYT (2021) Còn hiệu lực
10/05/2022