STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80881 Máy thở áp lực dương, linh kiện và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 867/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

80882 Máy thở cao cấp TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1039 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂN CƯƠNG Còn hiệu lực
05/01/2020

80883 Máy thở cao tần TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3258 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
07/12/2021

80884 Máy thở cao tần hồi sức trẻ em và sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0002322/QRA Còn hiệu lực
21/02/2022

80885 Máy thở cao tần hồi sức trẻ em và sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-2802/QRA Còn hiệu lực
04/03/2024

80886 Máy thở chăm sóc chuyên sâu và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 420-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

80887 Máy thở cho nhi, sơ sinh và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2030/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
02/02/2021

80888 Máy thở cho trẻ em và trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN SIRIO BABY 200 /VBPL Còn hiệu lực
04/04/2024

80889 Máy thở cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 124922PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

80890 Máy thở chức năng cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 11/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023