STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80891 Tấm cảm biến nhận ảnh X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1769/170000074/ PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
02/09/2019

80892 Tấm cảm biến nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20220824/TT-PL Còn hiệu lực
24/08/2022

80893 Tấm cảm biến nhận ảnh X-quang y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 130/MED0818/(1) CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

80894 Tấm cảm biến phẳng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 243/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

80895 Tấm cảm biến phẳng cố định 17” x 17” (Dùng trên hệ thống X-quang chẩn đoán) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 233/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

80896 Tấm cảm biến phẳng dùng cho máy X-quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0342021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dịch vụ VINASE Còn hiệu lực
18/02/2021

80897 Tấm Cảm Biến Phẳng Số Hoá X-Quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1902/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
18/11/2021

80898 Tấm cảm biến phẳng số hóa X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/0111/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
04/11/2019

80899 Tấm cảm biến phẳng số hóa X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/0111/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
04/11/2019

80900 Tấm cảm biến phẳng số hóa X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 005/0111/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
28/02/2020