STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80891 Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/LU-VN/PL Còn hiệu lực
26/03/2024

80892 Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 95421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
16/11/2021

80893 Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số kèm phụ kiện: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 611/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
07/07/2020

80894 Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số kèm phụ kiện: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1128/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
05/08/2020

80895 Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED GYN VINA Đã thu hồi
30/11/2021

80896 Máy soi cổ tử cung ngoài TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP250121 Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Bách Hợp Đã thu hồi
29/01/2021

80897 Máy soi cổ tử cung ngoài TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP250121/170000112/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Bách Hợp Còn hiệu lực
29/01/2021

80898 Máy soi cổ tử cung quang phổ động và phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 129-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS Còn hiệu lực
18/08/2019

80899 Máy soi cổ tử cung và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 01/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH trang thiết bị y tế Anh Khoa Còn hiệu lực
04/06/2019

80900 Máy soi cổ tử cung và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200658 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/11/2020