STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80891 Ống tạo áp lực có van TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Còn hiệu lực
12/03/2020

80892 Ống thạch anh trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH C.P.V 003/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

80893 Ống thay thế lần 2 cho bộ mở dạ dày qua da TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018018 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
21/12/2019

80894 Ống thay thế lần 2 cho bộ mở dạ dày qua da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ KỸ THUẬT RQS 63/200000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS Còn hiệu lực
18/10/2021

80895 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 18G x 45mm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 227.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Còn hiệu lực
21/07/2021

80896 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 23G x 32mm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 270.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Còn hiệu lực
06/08/2021

80897 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 25G x 32mm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 270.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Còn hiệu lực
06/08/2021

80898 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 26G x 19.5mm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 270.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Còn hiệu lực
06/08/2021

80899 Ống thép không gỉ 23G x 32 mm (Cannula 23G x 32 mm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 37/170000071/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Đã thu hồi
25/11/2021

80900 Ống thép không gỉ 23G x 32 mm (Cannula 23G x 32 mm), Ống thép không gỉ 25G x 32 mm (Cannula 25G x 32 mm), Ống thép không gỉ 25G x 23 mm (Cannula 25G x 23 mm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 37/170000071/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Còn hiệu lực
26/11/2021