STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80901 Túi hơi cố định chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 35/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
25/06/2019

80902 Túi hơi cố định chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 01.22/KQPL/VK-2022 Còn hiệu lực
23/02/2022

80903 Túi hơi cố định chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 07.22/KQPL/VK2022 Còn hiệu lực
01/06/2022

80904 Túi hơi cố định chân không toàn thân (Đệm chân không toàn thân) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 92/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
01/11/2019

80905 Túi hơi đo huyết áp các size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1795 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/06/2022

80906 Túi kiểm soát mẫu dùng cho hệ thống xử lý tế bào gốc máu cuống rốn (AXP QC Bag Set) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1598/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
09/11/2020

80907 Túi làm ấm máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2227/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022

80908 Túi làm ấm máu cho máy làm ấm máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2164/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Đã thu hồi
02/05/2021

80909 Túi làm ấm máu cho máy làm ấm máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2164 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

80910 Túi lấy bệnh phẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 85/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019