STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80961 Máy sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018323 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Còn hiệu lực
07/11/2019

80962 Máy sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH EUROPEAN EYE CENTER 01/2024/PLA-EEC Còn hiệu lực
24/06/2024

80963 MÁY SINH HIỂN VI KHÁM MẮT (ĐÈN KHEN KHÁM MẮT) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-034-RightMFG-MW50D Còn hiệu lực
25/01/2024

80964 Máy sinh hóa và các phụ kiện đồng bộ ( đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 0210/2512/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
06/06/2019

80965 Máy sinh hóa – miễn dịch – điện giải và các phụ kiện đồng bộ (đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0205/PCBPL-BYT/2018 : CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
06/06/2019

80966 Máy sinh thiết chân không (Máy chính) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 171-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 4-LIFE VIỆT NAM Đã thu hồi
22/06/2019

80967 Máy sinh thiết chân không (Máy chính) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 171-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 4-LIFE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2019

80968 Máy sinh thiết chân không (Máy chính) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 215-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
03/03/2020

80969 Máy sinh thiết chân không (Máy chính) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 224-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
14/09/2020

80970 Máy sinh thiết chân không vú TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 03/2024/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/01/2024