STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81021 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu (SPO2) kẹp ngón tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 411.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LỘC PHÁT SÀI GÒN Còn hiệu lực
01/09/2021

81022 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020335/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO Còn hiệu lực
22/12/2020

81023 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ NTH 012022PL/NTH Còn hiệu lực
08/03/2022

81024 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 (loại kẹp ngón tay) TTBYT Loại C BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG 999/BVPTƯ-VICTORY Còn hiệu lực
05/05/2022

81025 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 (loại kẹp tay) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4192021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Bắc Hà Còn hiệu lực
11/09/2021

81026 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 (loại kẹp tay) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4192021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Bắc Hà Còn hiệu lực
11/09/2021

81027 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1725/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

81028 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu và phụ kiện kèm theo. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021335/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Còn hiệu lực
18/08/2021

81029 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu và đo nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MAIKA 02/2022/Maika Còn hiệu lực
02/03/2022

81030 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu và đo nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2405A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2022