STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81041 Máy tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 150124/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/01/2024

81042 Máy tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 160124/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2024

81043 Máy tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 1601-02/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2024

81044 Máy tiệt trùng bằng hơi nước Amsco 400 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 242/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2023

81045 Máy tiệt trùng bằng hơi nước Amsco 400 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 235/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2023

81046 Máy tiệt trùng bằng khí E.O TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1864/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO Còn hiệu lực
11/12/2020

81047 Máy tiệt trùng bằng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018989 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHONG Còn hiệu lực
30/03/2020

81048 Máy tiệt trùng bằng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0445-1/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/02/2022

81049 Máy tiệt trùng bằng khí EO TTBYT Loại C CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM 01.03/2022/GVN Còn hiệu lực
10/03/2022

81050 Máy Tiệt Trùng Bằng Khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2022-005/PLTTBYT Còn hiệu lực
20/05/2022