STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81051 Máy sưởi ấm bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VNS 230002089/PCBB-HN Còn hiệu lực
29/08/2023

81052 Máy sưởi ấm bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG 02PL/MD-2024 Còn hiệu lực
04/01/2024

81053 Máy sưởi ấm bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT APPL/01.2024 Còn hiệu lực
22/02/2024

81054 Máy sưởi ấm bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 451/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

81055 Máy sưởi ấm bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2024-05/HL-PCBPL/Máy sưởi MK Còn hiệu lực
15/06/2024

81056 Máy sưởi ấm máu và dịch truyền TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 452- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
01/10/2021

81057 Máy sưởi ấm máu và dịch truyền TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 55 Còn hiệu lực
06/06/2023

81058 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1810218MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
11/06/2019

81059 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 04092018MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
11/06/2019

81060 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/207 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN Còn hiệu lực
10/04/2020