STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81091 Máy tán sỏi laser - LaserClast 20 và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 04/22/PL-TP/EMS Đã thu hồi
05/12/2022

81092 Máy tán sỏi laser - LaserClast 35 và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 02/22/PL-TP/EMS Còn hiệu lực
13/07/2022

81093 Máy tán sỏi laser AurigaTM XL Laser System TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-043/170000052/PCBPL-BYT VPĐD BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
27/06/2019

81094 Máy tán sỏi laser công suất cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-166/PLTTBYT Còn hiệu lực
07/10/2022

81095 Máy tán sỏi Laser niệu khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 447-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
19/08/2019

81096 Máy tán sỏi laser niệu khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 156-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
03/09/2020

81097 Máy tán sỏi laser niệu khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 26B-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Đã thu hồi
01/07/2019

81098 Máy tán sỏi laser niệu khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 26C-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
05/10/2019

81099 Máy tán sỏi laser qua nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/01/2022

81100 Máy tán sỏi laser qua nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 06522/PL-ACT Còn hiệu lực
14/10/2022