STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81111 Máy tiệt trùng công nghệ Plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 43-DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
29/06/2019

81112 Máy tiệt trùng dụng cụ bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020484/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH PHÁT THĂNG LONG Còn hiệu lực
07/10/2020

81113 Máy tiệt trùng dùng khí ethylene oxide (EO) cùng phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MIG Còn hiệu lực
22/11/2021

81114 Máy tiệt trùng dùng khí ethylene oxide (EO) cùng phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1010421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MIG Còn hiệu lực
11/01/2022

81115 Máy tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 62/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ STEVIMED Còn hiệu lực
03/03/2021

81116 Máy tiệt trùng EO gas 6 khối TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 11521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TANACARE Còn hiệu lực
12/01/2021

81117 Máy Tiệt Trùng ETO STERILIZER 12 khối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GODITA 01/VB-GO.2022 Còn hiệu lực
15/02/2022

81118 Máy tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1567-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/02/2022

81119 Máy tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1825 - ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/02/2022

81120 Máy tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM 06/2022/VCN-BPL.TTBYT Còn hiệu lực
10/03/2022