STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81111 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 12/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

81112 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 07/161222/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

81113 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 09/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

81114 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 10/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

81115 Máy đo thị trường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 20/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

81116 Máy đo thị trường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 1906/TTBYTL-A/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

81117 Máy đo thị trường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 160/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can Còn hiệu lực
14/12/2021

81118 Máy đo thị trường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC 12-2022/KQPL-KTHL Còn hiệu lực
23/02/2023

81119 Máy đo thị trường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM 231019-01/PLB-PRVN Còn hiệu lực
19/10/2023

81120 Máy đo thị trường (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018433 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
27/07/2019