STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81131 Máy Thử Thị Lực Liên Hoàn Tự Động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 04USA/170000032/PBCPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
26/06/2019

81132 Máy thu và phát tín hiệu của thiết bị cấy trong cơ thể TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC 01/2023/PCBPL-DMEC Còn hiệu lực
07/03/2023

81133 Máy thu và phát tín hiệu của thiết bị cấy trong cơ thể TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 023/170000058/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/03/2022

81134 Máy thử đường huyết TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 813 PL Công ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Cao TM Còn hiệu lực
08/01/2020

81135 Máy thử đường huyết GlucoDr.autoTM A, Que thử đường huyết dành cho máy đo đường huyết GlucoDr.autoTM A, TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2239 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGUYỄN VY Còn hiệu lực
23/11/2021

81136 Máy thử đường huyết tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 1109-CDP/AGM4000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/09/2023

81137 Máy thử đường huyết tự động Gluco Dr. Auto TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020625/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/07/2022

81138 Máy thử đường huyết tự động GlucoDr TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
16/03/2020

81139 Máy thử đường huyết tự động GlucoDr.One TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 1207-CDP/4200AGM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/12/2022

81140 Máy thử đường huyết và phụ kiện đi kèm và Que thử đường huyết dùng trên máy đo đường huyết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 29HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
31/07/2019