STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81141 Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành,chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 030.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2020

81142 ỐNG THÔNG (CATHETER) DẪN LƯU ĐA CHỨC NĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0011-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

81143 Ống thông (Catheter) hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 431/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Long Bình Còn hiệu lực
21/12/2021

81144 Ống thông (Catheter) hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230526-01.PI/CBB Còn hiệu lực
26/05/2023

81145 Ống thông (Catheter) hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230526-01.PI/BPL Còn hiệu lực
30/05/2023

81146 Ống thông (catheter) lọc máu, chạy thận nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 035PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
15/06/2021

81147 Ống thông (catheter) lọc máu, chạy thận nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 035 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
15/06/2021

81148 Ống thông (catheter) lọc máu, chạy thận nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 3021 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

81149 Ống thông (catheter) niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00022-CBPL/D-BL CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
21/03/2020

81150 Ống thông (catheter) tiêu huyết khối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 486/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022