STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81141 Tất bảo vệ gân Achilles TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

81142 Tất bảo vệ gân Achilles và cẳng chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

81143 Tất bảo vệ mắt cá chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

81144 Tất gel làm mềm gót chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

81145 Tất giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 180/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
15/03/2021

81146 Tất lót TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 353/20/170000035/PCBPL-BYT VPĐD NEO AGRO BUSINESS CO., LTD TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
05/08/2021

81147 Tất lót Stockinette TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1948CL4/7/18 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Còn hiệu lực
08/10/2020

81148 Tất đàn hồi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 868 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Còn hiệu lực
06/12/2019

81149 Tất đàn hồi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1073/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HSC39 Còn hiệu lực
21/12/2019

81150 Tất, vớ dùng cho người giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200231 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ MTP VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/04/2020