STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81151 Tau dao chính xác TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MARA 0002-2021/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
27/04/2021

81152 Tay áo chì TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 20.22/KQPL/VK2022 Đã thu hồi
21/11/2022

81153 Tay banh vết mổ có đèn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/217 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/09/2021

81154 Tay bào da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 760/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2020

81155 Tay bào da dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 809 /170000047/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2021

81156 Tay bào da dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 809/170000047/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2021

81157 Tay bào da phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 159/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
26/10/2022

81158 Tay bào xoang và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0420 Văn phòng Đại diện STRYKER SALES CORPORATION tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
07/05/2020

81159 Tay bắt tô vít tái sử dụng trong mổ thay khớp háng (Ratcheting handle) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 52/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
09/07/2021

81160 Tay bipolar TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181796 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
01/08/2021