STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81151 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 05/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
31/05/2022

81152 Túi đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 279/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
18/05/2020

81153 Túi đo lượng máu sau sinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 91.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Còn hiệu lực
01/06/2020

81154 TÚI ĐO MÁU SAU SINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 172/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
25/06/2019

81155 Túi đo nước tiểu cho phẫu thuật tiền liệt tuyến TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-186/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
09/12/2021

81156 Túi độn bắp chân bằng Silicone TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 780/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN ĐỨC Còn hiệu lực
20/12/2021

81157 Túi độn mông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NT013a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG Còn hiệu lực
19/12/2019

81158 Túi độn mông silicon TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2085 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THALLO Còn hiệu lực
06/05/2021

81159 Túi độn mông: Gluteal Implant TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1006-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Đã thu hồi
14/10/2021

81160 Túi độn mông: Gluteal Implant TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1006 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Còn hiệu lực
15/10/2021