STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81151 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm (Máy siêu âm trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED sieuam263 Còn hiệu lực
26/03/2024

81152 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm (máy siêu trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
02/02/2021

81153 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp laser trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 010/SP/2019/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
06/10/2020

81154 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp laser trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 015/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH EIE Vietnam Còn hiệu lực
28/06/2021

81155 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp laser trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH EIE VIETNAM EIE-001-2022 Còn hiệu lực
09/12/2022

81156 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp laser và điện trị liệu đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 010/SP/2019/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
06/10/2020

81157 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp laser và điện trị liệu đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 015/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH EIE Vietnam Còn hiệu lực
28/06/2021

81158 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp laser và điện trị liệu đa năng (máy siêu âm hoặc máy điện xung, điện phân 2 kênh hoặc máy laser) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH EIE VIETNAM EIE-001-2022 Còn hiệu lực
09/12/2022

81159 Máy trị liệu bằng sóng siêu ngắn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 082-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Còn hiệu lực
06/08/2020

81160 Máy trị liệu bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 003/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
17/10/2019