STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81161 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 0821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/06/2021

81162 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM PL DMV 032021 CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/07/2021

81163 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 33-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
08/08/2021

81164 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 35-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
08/08/2021

81165 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 41-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
10/08/2021

81166 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 43-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
10/08/2021

81167 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 47-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
12/08/2021

81168 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018248/3 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
14/10/2021

81169 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DMV-PL-082021-B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2021

81170 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 15/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/10/2022