STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81191 Máy trị liệu da bằng tia laser Fraction CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A 05-PL/2023/H&A Còn hiệu lực
27/06/2023

81192 Máy trị liệu da De Younique TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 665.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DOS BLUETREE Còn hiệu lực
24/12/2020

81193 Máy trị liệu da laser CO2 fractional TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THẨM MỸ Y TẾ AEMED 01-2022/AEM-CBPL Còn hiệu lực
02/08/2022

81194 Máy trị liệu da laser CO2 fractional TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THẨM MỸ Y TẾ AEMED 02-2022/AEM-CBPL Đã thu hồi
04/08/2022

81195 Máy trị liệu da Laser Co2 fractional model Pentagon Glass F TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ OSAKA 01/2024/OSK Còn hiệu lực
03/01/2024

81196 Máy trị liệu da laser CO2 model Pentagon G-Slim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ OSAKA 04/2023/OSK Còn hiệu lực
19/05/2023

81197 Máy trị liệu da liệu pháp ánh sáng SORISA® PHOTOCARE TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3851 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/06/2021

81198 Máy trị liệu da liệu pháp ánh sáng SORISA® PHOTOCARE (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3851S25/5/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/07/2021

81199 Máy trị liệu da xóa xăm, trị nám bằng laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021691/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2023

81200 Máy trị liệu da, trắng sáng da, triệt lông, trị mụn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ OSAKA 02/2024/OSK Còn hiệu lực
25/01/2024