STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81201 Máy tán sỏi Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 641/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
25/12/2019

81202 Máy tán sỏi laser TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00922/ACT Còn hiệu lực
27/01/2022

81203 Máy tán sỏi laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 692/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2022

81204 Máy Tán Sỏi Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 20-2022/TLQT Còn hiệu lực
14/03/2022

81205 Máy Tán Sỏi Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021681B/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2022

81206 Máy tán sỏi laser TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 06622/PL-ACT Còn hiệu lực
04/11/2022

81207 Máy tán sỏi laser TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ NMC 001-NMC-CV-PL Còn hiệu lực
07/11/2022

81208 MÁY TÁN SỎI LASER TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 150220101TBA Còn hiệu lực
10/05/2023

81209 MÁY TÁN SỎI LASER TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 15090101 Còn hiệu lực
15/09/2023

81210 Máy tán sỏi laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 002/023-MED/PLTTBYT/JN Còn hiệu lực
19/10/2023