STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81211 Máy trị liệu kết hợp điện xung, siêu âm và laser TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Đã thu hồi
26/02/2024

81212 Máy trị liệu kết hợp điện xung, siêu âm, điện từ trường và laser TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

81213 Máy trị liệu khí lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191162.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ IMED Còn hiệu lực
19/12/2019

81214 Máy trị liệu lành vết thương bằng Oxy - Natrox TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0106/PL.AK Còn hiệu lực
24/06/2022

81215 Máy trị liệu lành vết thương bằng Oxy Natrox TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 2805/PL.AK Còn hiệu lực
30/05/2022

81216 Máy trị liệu lành vết thương bằng Oxy Natrox TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 2805/PL.AK. Còn hiệu lực
30/05/2022

81217 Máy trị liệu lành vết thương bằng Oxy Natrox TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 3105/PL.AK Còn hiệu lực
31/05/2022

81218 Máy trị liệu lành vết thương bằng Oxy – Natrox® TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3632S PL-TTDV Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển An Khang Còn hiệu lực
18/02/2021

81219 MÁY TRỊ LIỆU LASER CÔNG SUẤT THẤP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 003/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
17/10/2019

81220 Máy trị liệu laser quét TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1611/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020