STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81211 Máy đo thân nhiệt và khử trùng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 367.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GOMAN VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2021

81212 Máy đo thân nhiệt và khử trùng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 376.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GOMAN VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/09/2021

81213 Máy đo thân nhiệt và khử trùng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 437.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GOMAN VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2021

81214 Máy đo thân nhiệt, sử dụng trong y tế và phụ kiện: - Máy chính - Ống dẫn khí - Chăn quấn 16 loại model: IOB-001; IOB-002; IOB-003; IOB-004; IOB-005; IOB-006; IOB-007; IOB-008; IOB-009; IOB-010; IOB-011; IOB-012; IOB-013; IOB-014; IOB-015; IO TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 095-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty CP Thiết Bị Hoa Thịnh Còn hiệu lực
04/07/2019

81215 Máy đo thân nhiệt, sử dụng trong y tế và phụ kiện: Máy chính -Ống dẫn khí -Chăn quấn 16 loại model:IOB-001; IOB-002; IOB-003; IOB-004; IOB-005; IOB-006; IOB-007; IOB-008; IOB-009; IOB-010; IOB-011; IOB-012; IOB-013; IOB-014; IOB-015; IOB-016. TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 096-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty CP Thiết Bị Hoa Thịnh Còn hiệu lực
04/07/2019

81216 Máy đo thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 12/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

81217 Máy đo thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 29/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

81218 Máy đo thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 85/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
13/09/2019

81219 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 11/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

81220 Máy đo thị lực tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 12/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023